Контакти

Млекопреработвателно предприятие

„ВИОЛА 57” ЕООД

град Койнаре, ул. Христо Ботев № 14

телефон: 0893 33 29 19

Милена Тоновска

e-mail: violamilkbg@gmail.com