Земеделие и животновъдство

Виола обработва собствена земеделска земяС цел да се превърнем в успешна компания, през изминалите години модернизирахмe и разширихме своето производство.

Този процес на подем ни изправи пред трудности, свързани с доставянето на качествено сурово краве мляко. За решението на този проблем,  започнахме развитие на млечното говедовъдство и обработването на земеделска земя, като тези две дейности са взаимно свързани. Вярваме, че направените инвестиции с цел повишаване на тяхната ефективност са от огромно значение за производството на качествено краве мляко.

Виола разполага със съвременна селскостопанска техника

Днес разполагаме със съвременна селскостопанска техника и обработваме няколко хиляди декара,  земеделска земя.  Земята в региона е оскъдна и се стремим да я запазим чиста и годна за ползване дълго време. При нейната обработка и отглеждането на земеделски култури, използваме естествени торове, голяма част, от които получаваме от нашата ферма.